docker 远程访问 和 界面化

  • 开启远程访问

开启远程访问, 修改配置文件并重启。

sudo vim /lib/systemd/system/docker.service

修改ExecStart行为下面内容

ExecStart=/usr/bin/dockerd -H tcp://0.0.0.0:2375 -H unix://var/run/docker.sock 
systemctl daemon-reload // 1,加载docker守护线程
systemctl restart docker // 2,重启docker
  • ui界面
docker run -d -p 9000:9000 --name=p1 portainer/portainer  -H tcp://192.168.0.105:2375